Generell informasjon om Kuwait

Les mer
Departementenes logo. 
Photo: DSS / regjeringen.no.

Reiseinformasjon finner du på regjeringen.no

Les mer

Kuwait har i dag i overkant av 8 prosent av verdens påviste oljereserver og de totale påviste oljereservene anslås til 104 milliarder fat, hvorav hoveddelen av de enorme forekomster finnes i det store Burgan-feltet.

Les mer

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1965. Norge åpnet ambassade i Kuwait høsten 1977 på chargé d’affaires-nivå. Fra 1984 inntil ambassaden ble nedlagt i 1994 hadde Norge en residerende ambassadør i Kuwait. Ambassadøren i Abu Dhabi er nå sideakkreditert til Kuwait. Kuwait tillater ikke honorær representasjon, og Norge har således ingen stedlig diplomatisk tilstedeværelse i landet. Kuwaits...

Les mer

Politiske partier eksisterer offisielt ikke, men det finnes politiske grupperinger.

Les mer