Informasjon for reisende i Gulfen

Photo: FreeImages.com/Kolobsek.

Skal du reise i eller flytte til De forente arabiske emirater, Kuwait eller Qatar?

Les mer

Nødpass (orange farge), reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) eller Utlendingspass/reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) aksepteres ikke som innreisedokument i FAE, Kuwait eller Qatar.

Les mer

MERS ( Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)  har siden 2012 blitt påvist i flere land i Midtøsten med høyest forekomst i Saudi-Arabia. Kameler/dromedarer antas å være smittekilden. Det er spesielt land på den arabiske halvøy som har vært rammet av viruset, som Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait og Oman.   Folkehelseinstituttet i Norge f

Les mer

I 2009 publiserte myndighetene i Dubai håndboken Dubai Code of Conduct. Hensikten med håndboken er å informere byens innbyggere og besøkende om lokale normer og regler. Brudd på noen av reglene kan føre til straff (se oversikt under). Selv om håndboken er skrevet for Dubai er reglene relevante også i de andre emiratene.

Les mer

Legemidler ved utenlandsreise

Norsk //

For reisende til De forente arabiske emirater, Qatar eller Kuwait kan følgende informsjon angående medbringing av legemidler være nyttig.

Les mer

Reiseforsikring

Norsk //

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million!  

Les mer