Generell informasjon om FAE

Les mer

De Forente Arabiske Emirater (FAE) ble dannet i 1971 og består av syv emirater som hvert ledes av en herskende familie. I november 2004 døde landets grunnlegger og daværende president sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan. Under hans lederskap endret landet seg fra å være en fattig kyststat til et moderne og fremgangsrikt land med svært generøse ordinger for sine innbyggere. Dette bl.a. takket være...

Les mer

Norge etablerte ambassade i Abu Dhabi i 1994. Det norske næringslivsengasjementet i FAE er betydelig, og landet er et av de viktigste markedene i hele Midtøsten, Afrika og Asia.

Les mer

FAEs økonomi er svært sterk. Den er i stor grad basert på olje og gass, og landet er en av verdens største olje- og gassprodusenter. Likevel er avhengigheten av olje mindre enn i mange andre oljeproduserende land.

Les mer
Departementenes logo. 
Photo: DSS / regjeringen.no.

Reiseinformasjon finner du på regjeringen.no

Les mer