Photo: Foto: Etihad Towers.Photo: Foto: Etihad Towers

Studentpraktikant ved ambassaden i Abu Dhabi

Ambassaden i Abu Dhabi tilbyr et seks måneders praktikantopphold for en student høsten 2017. Søknadsfrist: 9. mars 2017.


Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og få oppgaver innen varierte arbeidsfelter, deriblant informasjonsinnhenting, rapportering, organisering av møter og besøk, webpublisering etc.

Ambassaden har 13 ansatte, hvorav 5 er utsendt fra UD. Praktikanten vil veiledes av og samarbeide tett med erfarne kolleger i et interessant og flerkulturelt arbeidsmiljø.

Aktuelle kandidater må ha påbegynt studium ved et godkjent lærested (http://lanekassen.no). Søkere som har fullført en bachelorgrad, men for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studier med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk er en forutsetning. Arabiske språkkunnskaper er en fordel, men ikke et krav.

Ambassaden søker en praktikant som er positiv, utadvendt og har stor arbeidskapasitet. Praktikanten må kunne arbeide selvstendig og være vant til å klare seg godt i nye situasjoner og kulturer. Kandidaten må ha evne til å ta initiativ og gjennomføre oppgaver.

Praktikantoppholdet er ulønnet, men ambassaden kan yte et månedlig stipend til praktikanter som ikke mottar stønad/lån fra Statens lånekasse. Stipendet vil i så fall være på 12.000 NOK (pr. januar 2017). Praktikanten må selv dekke sine utgifter i forbindelse med reise til/fra Abu Dhabi, boligutgifter (ambassaden gjør oppmerksom på at det er relativt kostbart å bo i Abu Dhabi) samt reiseutgifter til/fra jobb.

Praktikanten må være norsk statsborger og medlem i folketrygden. Utenriksdepartementet forutsetter at studenter som tilbys praksisplass skal søke HELFO Utland om medlemskap i folketrygden, og at bekreftelse på dette fremlegges ved ambassaden.

Søknad (maks én side) sammen med CV, karakterutskrifter (f.o.m. VGS), relevante attester, og en kort tekst om hva søker anser for å være de største utfordringene i regionen for tiden, sendes elektronisk til ambassaden (emb.abudhabi@mfa.no) snarest mulig og ikke senere enn 9. mars 2017. I tittelfeltet på eposten skrives «Studentpraktikant» + eget navn. Nærmere informasjon om praktikantoppholdet kan fås av ambassadesekretær Kari Granjord (kari.granjord@mfa.no). Spørsmål kan også rettes til nåværende studentpraktikant Robert Strømseth Løvli (robert.lovli@mfa.no).

Oppstart august 2017. Intervju med de mest aktuelle kandidatene vil bli gjennomført pr. telefon. 


Bookmark and Share