Formålet med dette notatet er å gi en oversikt over de utfordringer næringslivet har i å utøve samfunnsansvar (ofte kalt CSR – Corporate Social Responsibility) i ambassadens embetsområde. Se også nasjonal handlingsplan for næringslivs og menneskerettigheter fra oktober 2015 (link nederst):

Les mer

Norskskolen ‐ et unikt, gratis nettbasert undervisningstilbud, med mulighet for sosialt og muntlig samvær!

Les mer

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet.

Les mer

Dersom du har tenkt å søke om residens i FAE bør du titte på denne nettsiden for å finne ut hvilken dokumentasjon du trenger.

Les mer

Ambassaden anbefaler norske borgere bosatt i FAE å skrive testament. For at dette skal ha rettslig gyldighet i FAE, må det følge norsk arvelov og være attestert av lokale myndigheter.

Les mer

Mange er ikke klar over at man som norsk arbeidstaker i utlandet ikke er medlem av folketrygden, og derfor ikke har rettigheter etter folketrygdloven. Dette innebærer at du ikke automatisk har rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk under utenlandsoppholdet.

Les mer