Information For Passport Applicants:

Sist oppdatert: 01.12.2015 // Alle norske statsborgere bosatt i FAE kan søke om pass ved den norske ambassaden i Abu Dhabi. Barn under 12 kan også søke ved konsulatet i Dubai. Gjennomsnittlig behandlingstid er 14 dager.

(For english text, see below)

Prosedyre for norske statsborgere over 12 år

  • Søker må personlig møte opp ved den norske ambassaden i Abu Dhabi til forhåndsreservert tid.
  • Søker må ha med det gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om det gamle passet er stjålet eller mistet.
  • Søker må avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen. Utstyret er identisk med det som benyttes ved politistasjoner og passkontor i Norge.
  • Søknadsavgiften på AED/270 (over 16 år) AED/160 (under 16 år) må betales kontant.
  • Barn under myndighetsalder (18år) må ha med kopi av fødselsattest. Begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må presenteres for verifisering av signaturene.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

 

Prosedyre for norske statsborgere under 12 år

Søker må personlig møte opp ved den norske ambassaden i Abu Dhabi eller ved konsulatet i Dubai. Begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må presenteres for verifisering av signaturene.

Søker må ha med følgende

  • Kopi av det gamle passet. Om passet er stjålet eller mistet må politianmeldelse bringes.
  • Kopi av fødselsattesten. Om barnet søker om sitt først norske pass må original fødselsattest (attestert av utenriksdepartementet) tas med.
  • Nytt passbildet der søkers ansikts er rettet mot kameraet. Bildet skal være tatt mot en hvit bakgrunn, munnen lukket, ørene synlig og eventuelle briller tatt av. 
  • AED/160 i kontanter. Ett tillegg på AED/50 i Dubai.

 

Navneendring
Navnet oppgitt i søknaden om pass må være identisk med navnet som står registrert i norsk folkeregister. Du kan selv melde om navneendring på skatteetatens nettsider (trykk her).  

Behandlingstid for navneendringer er ca. 14 dager.

Personnummer

Norsk personnummer en forutsetning for å søke om pass. Søknad om personnummer kan leveres til ambassaden samtidig med passøknaden. Foreldrenes ekteskap må være registrert i folkeregisteret, og søker må ta med bekreftelse fra Altinn som dokumenterer at ekteskapet er registrert. Vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.

 

English:

All Norwegian passport applicants aged 12 years and above must apply in person at the Norwegian Embassy in Abu Dhabi. Children under the age of 12 years can also lodge their passport application at the Norwegian Consulate in Dubai. The application processing time is around two weeks.

Applicants are required to call the embassy to obtain an appointment.
 


Requirements (above 12 years)

1. Show up in person to scheduled time at the Norwegian embassy in Abu Dhabi.

2. Recent passport (If the passport has been lost or stolen, you must bring a police report)

3. Minors under age 18 require consent from both parents. Both parents should personally accompany the child, otherwise, a written and signed statement from the parent not present must be presented together with both parents’ passports for verification of signature. Also a copy of the child’s birth certificate must be presented.

4. Application fee of AED/270 ( above 16 years) AED/160 ( under 16 years) is to be paid in cash.

5. In accordance with Schengen regulations all applicants must provide their biometric data in form of photo, two fingerprints and signature.

 Requirements (under 12 years)  

1. Show up in person at the Norwegian embassy in Abu Dhabi, Norwegian consulate in Dubai or Norwegian Honorary consulates in Kuwait or Qatar. Both parents should personally accompany the child, otherwise, a written and signed statement from the parent not present must be presented together with both parents’ passports for verification of signature.

2. Recent passport (If the passport has been lost or stolen, you must bring a police report)

3. Recent standard passport size photo with white background, the applicant should be facing the camera with the mouth firmed, both ears should be shown clearly and no eye glasses.

4. Copy of the child’s birth certificate.  If it is the child’s first Norwegian passport, the original birth certificate (certified by the MFA) must be presented.

5. Application fee AED/160 is to be paid in cash. In addition, a courier fee for applications lodged at consulates must be paid as follows, Dubai : AED/50 – Kuwait and Qatar : AED/100

Notes

Information about the applicant will be stored in accordance with current Norwegian laws and policies.

Name change notifications must be personally mailed by applicants to Norway to the following address: Skatt nord-Hammerfest, Personregisteret, 9613 Hammerfest, Norway. Please find the change of name form here: http://www.regjeringen.no/pages/1940279/navn.bokm.pdf 


Bookmark and Share