Konsulære tjenester

Alle norske statsborgere bosatt i FAE kan søke om pass ved den norske ambassaden i Abu Dhabi. Barn under 12 kan også søke ved konsulatet i Dubai. Gjennomsnittlig behandlingstid er 14 dager. Les mer

Ambassaden utfører vielsesseremonier dersom begge parter er norske statsborgere. Les mer