Information For Passport Applicants:

Last updated: 30.06.2009 // All Norwegian passport applicants aged 12 years and above must apply in person at the Norwegian Embassy in Abu Dhabi. Children under the age of 12 years can lodge their passport application at the Norwegian Consulate in Dubai or at the Norwegian Honorary Consulates in Bahrain, Kuwait and Qatar.

 

Les om endringer i passprosedyrer nederst på siden. 

 

All Norwegian passport applicants aged 12 years and above must apply in person at the Norwegian Embassy in Abu Dhabi. Children under the age of 12 years can lodge their passport application at the Norwegian Consulate in Dubai or at the Norwegian Honorary Consulates in Bahrain, Kuwait and Qatar.

Applicants are required to call the embassy to obtain an appointment beforehand.  In justified cases of urgency, an appointment may be scheduled as soon as possible.

The application processing time is around two weeks.

 

Requirements (above 12 years)

1.Show up in person at the Norwegian embassy in Abu Dhabi.

2. Recent passport (If the passport has been lost or stolen, you must bring a police report)

3.  Minors under age 18 require consent from both parents. Both parents should personally accompany the child, otherwise, a written and signed statement from the parent not present must be presented together with both parents’ passports for verification of signature. Also a copy of the child’s birth certificate must be presented.

4. Application fee of AED/270 ( above 16 years) AED/160 ( under 16 years) is to be paid in cash.

 

Requirements (under 12 years)  

1. Show up in person at the Norwegian embassy in Abu Dhabi, Norwegian consulate in Dubai or Norwegian Honorary consulates in Bahrain, Kuwait or Qatar. Both parents should personally accompany the child, otherwise, a written and signed statement from the parent not present must be presented together with both parents’ passports for verification of signature.

2.    Recent passport (If the passport has been lost or stolen, you must bring a police report)

3. Recent standard passport size photo with white background, the applicant should be facing the camera with the mouth firmed, both ears should be shown clearly and no eye glasses - if any.

 3.    Copy of the child’s birth certificate.  If it is the child’s first Norwegian passport, the original birth certificate (certified by the MFA) must be presented.

4.    Application fee AED/160 is to be paid in cash. In addition, a courier fee for applications lodged at consulates must be paid as follows, Dubai : AED/50 – Bahrain, Kuwait and Qatar : AED/100

 

 

 

Notes

Name change notifications must be personally mailed by applicants to Norway to the following address: Skatt nord-Hammerfest, Personregisteret, 9613 Hammerfest, Norway. Please find the change of name form here: http://www.regjeringen.no/pages/1940279/navn.bokm.pdf 

 

  

Endringer i passprosedyrer - utland

Fra 01.12.2009 er det ikke lenger mulig å søke om pass ved norske honorære konsulater i utlandet. Kun ambassader og enkelte generalkonsulater (se oversikt siste avsnitt) kan ta imot søknad om pass. 

Fra 01.01.2010 er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen.

Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengens krav om at det skal være obligatorisk med biometri i pass.  Søkere må ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.  Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr er fra samme dato tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.

Opplysningene om søker blir lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, dette selv om bostedsadresse er i utlandet.  Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted som i dag, enten på ambassade eller konsulat.

 


Bookmark and Share